Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten. Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’. Op deze website informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze contact-pagina.

Facebook

Alle ouders met kinderen tot de basisschoolleeftijd zijn uitgenodigd voor de Jonge Gezinnen Lunch.
Ook dit jaar wordt deze gehouden aansluitend aan de Kerk-School-Gezinsdienst. Deze keer komt Angélique van der Leeden van het Nederlands Bijbelgenootschap ons een presentatie geven over Bijbellezen in het gezin. Ook is er de introductie van het project Schatkist, die samengesteld is door V&T om ontdekt te worden door gezinnen.
Voor de kinderen is er deze ochtend een leuk programma!
Meld je je aan bij Esther Bot?
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Vanavond was er een goedbezochte inloopavond over de nieuwbouw van het bijgebouw. Geïnteresseerde gemeenteleden kwamen met nuttige ideeën. ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Wereldwijd is de laatste week van januari de Gebed voor de eenheid van christenen. Ook in ons dorp bidden we om eenheid. Welkom in de viering, waaraan verschillende kerkgenootschappen deelnemen.
20 januari | 17.00 uur | Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Blijf je na de dienst van a.s. zondagochtend, 20 januari, nog een kopje koffie of thee drinken? Het is één van de momenten om kennis te maken met ds. Carmen Melissant. Er wordt zelfs gerekend op een glaasje na de koffie. Tijd voor een Goed Gesprek met elkaar! ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Aanstaande zondagochtend is er gelegenheid om na de dienst Martin Padmos de hand te schudden. Met de komst van ds. Carmen Melissant is een einde gekomen aan zijn werkzaamheden als pastoraal werker in onze gemeente. We bedanken hem voor zijn inzet en het goede gesprek dat in veel huiskamers is gevoerd! ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Bekijk alle filmpjes op ons YouTube kanaal

Agenda

19 januari
  • 16:00 uur  : V&T High tea met muziek

20 januari
  • 09:30 uur  : Kerkdienst - ZWO Dienst met Wim en Danielle de Keijzer - Ds. C. Melissant

27 januari
  • 09:30 uur  : Kerk-, School- en Gezinsdienst (m.m.v. Kinderkoor Op Pad) - Ds. C. Melissant

  • 11:00 uur  : V&T Jonge gezinnen lunch

6 februari
  • 20:00 uur  : V&T Symboliek van Bijbelse getallen

9 februari
  • 09:15 uur  : V&T Bezoek aan Dordrecht