Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten. Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’. Op deze website informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze contact-pagina.

Verbouwing bijgebouw

In 2019 werd het bijgebouw gesloopt en werd er dankzij giften en veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden een nieuw bijgebouw gebouwd. Er zijn in dit nieuwe bijgebouw fijne, ruime zalen, voor alle doelgroepen.

Bijgebouw kerk

Agenda

23 januari
  • 20:00 uur  : V&T Filmavond I'll push you

26 januari
  • 09:30 uur  : Kerkdienst - Kerk-, School- en Gezinsdienst m.m.v. Kinderkoor 'Op Pad' - Ds. Carmen Melissant

  • 11:00 uur  : V&T Jonge gezinnen lunch

29 januari
  • 20:00 uur  : V&T Leven om te werken of werken om te leven?

31 januari
  • 19:00 uur  : Familievoorstelling 'Boven water'

2 februari
  • 09:30 uur  : Kerkdienst - Dhr. Ds. Y. Viersen, Utrecht

Facebook

Deze week is de week van Kerk, School en Gezin. Op alle Christelijke scholen in Hardinxveld en Giessenburg worden deze week dezelfde verhalen verteld. Het thema is: ‘Had je dat gedacht?’ Aanstaande zondag sluiten we deze week af met een dienst, speciaal voor de kinderen van de basisschool. Kinderkoor Op Pad, olv Annelies van der Pijl treedt op in deze dienst.
Na afloop is er de jonge gezinnen lunch: voor de ouders van de basisschool een speciaal programma over geloof in je gezin (meld je even aan bij Jolanda van der Vlist-Kok) en voor de kinderen is een uitdagend programma!
Zijn jullie erbij?
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

"God is gratis, maar een goed functionerend kerkelijk leven niet. Daarom gaan ieder jaar opnieuw vrijwilligers op pad om uw bijdrage te vragen, in bescheidenheid en vrijmoedigheid. Bescheiden, omdat God gratis is, maar ook vrijmoedig, omdat ze weten: met de bijdrage van mensen kunnen we veel betekenen voor anderen."

En ook:

"De kerk is veel meer dan 'een club die op zondag bij elkaar komt om te bidden, te zingen en naar een preek te luisteren'. Door de week vervult de kerk een onmisbare taak in de samenleving, door nadrukkelijk om te zien naar mensen die het moeilijk hebben."

De afgelopen week ontving u post over de Actie Kerkbalans. Alle mensen die hun giften al voor 5 jaar vastgelegd hebben, hoeven het formulier niet in te leveren.
We waarderen alle giften, groot en klein. Samen maken we de kerk! Inleveren van het antwoordformulier kan bij de penningmeester, in de brievenbus van de kerk of digitaal via de website.

Bovenstaande passages komen uit een artikel uit het Friesch Dagblad.

#Kerkbalans2020

Kerkbalans | Friesch Dagblad | #kerk #Hardinxveld
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Een terugblik op de opening van het nieuwe bijgebouw! ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Vandaag is in Nederland de Week van Gebed voor eenheid van Kerken begonnen. In Hardinxveld hielden we een dienst vol met gebeden en kwamen mensen uit verschillende kerken samen om te bidden voor eenheid. Vriendelijkheid kan zoveel moois brengen! Voor anderen én ook voor jezelf.
❤️
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Vanmorgen, in de ZWO-dienst hebben we Gerrit en Marian Muis uitgenodigd om te komen vertellen over Stichting Projecthulp Sri Lanka. Dit werk doen zij al 41 jaar en wij steunen hen als gemeente al 11 jaar! Gerrit doet verslag van zijn rondreis (november-december 2019), waarbij hij al de projecten die onder de Stichting vallen weer bezocht.
De opbrengst van ZWO-collecte in deze dienst is bestemd voor het renoveren van zeer slechte huizen in Palayoothu. Gerrit zal hier in zijn presentatie meer over vertellen.
Na afloop van de dienst kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee Gerrit en Marian persoonlijk spreken.
In de maanden januari, februari en maart sparen we met de zendingsbusjes in de kerk voor Projecthulp Sri Lanka.
De ZWO-commissie
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

18 januari 20

Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld

Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

18 januari 20

Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld

Omslagfoto van Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Ruimte voor verbinding; met deze kop begint een bijzonder mooi stuk in de Kerkbode van onze Hervormde buurgemeente:

Vandaag opent de Gereformeerde Kerk van Boven-Hardinxveld officieel haar nieuwe bijgebouw. Er is de laatste maanden bewonderenswaardig hard gewerkt met een mooi resultaat, waarmee we hen van harte feliciteren. Boven de uitnodiging om deze avond bij te wonen staan de woorden ruimte voor verbinding. Mooi is dat, als nieuwbouw meer oplevert dan alleen het gebouw. Voor de meesten van ons is alleen de buitenkant van het gebouw zichtbaar. Wie vanuit de Rembrandtstraat het dorp verlaat kan er niet omheen. Wie naar rechts kijkt ziet het kruis (verlicht). Iedere dorpsbewoner, of hij nu (hersteld) hervormd of gereformeerd is, een andere kerkelijke achtergrond heeft of geen enkele. Het kruis, dát verbindt! Verbinding verticaal met de Koning van de Kerk. Verbinding horizontaal, dankbaar verbonden met Gods (wereldwijde) kerk die Jezus als Heere belijdt. Verbinding omdat Jezus zelf ruimte maakt aan de voet van het kruis. Het kruis vanwaar Hij ons nodigt, roept en lokt om tot Hem te gaan, met al onze zonden en noden. Laat zo de schaduw van het kruis maar over ons dorp vallen. Tot zegen van velen!
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook