Slide

Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten. Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’. Op deze website informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze contact-pagina.

Collecte en bijwonen kerkdienst

Agenda

18 april
  • 09:30 uur  : (Online) Kerkdienst - Ds. Carmen Melissant

25 april
  • 09:30 uur  : (Online) Kerkdienst - Ds. Carmen Melissant

2 mei
  • 09:30 uur  : (Online) Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Dhr. Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

9 mei
  • 09:30 uur  : (Online) Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal - Ds. Carmen Melissant

12 mei
  • 15:00 uur  : Hemelvaartskamp clubs

13 mei
  • 09:30 uur  : (Online) Kerkdienst - Hemelvaartsdag - Dhr. Ds. A. Rooze, Tilburg

Facebook

Maakt u van de week nog samen met iemand een wandeling? Net als de Emmausgangers?Praat dan eens na over een stukje uit de preek:Beter een bitter geluk dan een troosteloos bestaan. Als er geen verdriet was in ons leven zou het er niet beter op worden. Dan zou er ook geen geluk zijn. ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Morgenochtend lezen we het verhaal van de Emmausgangers. Op deze eerste zondag na Pasen is Ds. Viersen onze voorganger. De dienst begint om 09.30 uur en is dan rechtstreeks of later mee te vieren via YouTube. ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Jezus leeft! Wij mogen gáán, niet zonder Hem, maar met Hem! We kunnen helpen waar Licht nodig is. De jongeren en kinderen van onze koren zongen er vanmorgen prachtig van: 'Geef het door aan iedereen!' ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Omdat Hij leeft,ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft,mijn angst is weg.Omdat ik weet,Hij heeft de toekomst.En het leven ishet leven waardomdat Hij leeft.Welkom in de Paasmorgendienst: ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
De Heer is waarlijk opgestaan! Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!Lachen und ScherzenBegleitet die Herzen,Denn unser Heil ist auferweckt. ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
PaasnachtWaarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Dit is de nacht waarin het Levenslicht het doodse donker heeft verdreven... ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Hallo kinderen van de basisschool, leveren jullie vandaag de spaardoosjes in?! Er ligt iets lekkers op jullie te wachten! ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Nu dooft al het lichten de aarde beeft,want Hij, haar Maker,buigt zijn hoofd.Zie de voorhang scheurt,doden leven weer.Dank God, het is volbracht!Ik zie ook mijn naamin uw wonden staan,want door uw lijden ben ik vrij.Dood is weggevaagden nu leef ik weer,doordat uw liefde won.Zie het kruis, voel zijn kracht:Lam van God werd geslacht;maar Hij leeften Hij geeft vergeving,want het is volbracht! ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook
Witte Donderdag U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:in vertrouwen leg ik alles voor U neer.De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:door de kracht van uw genade ben ik vrij! ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook